Szkolenia i kursy

Nasza oferta

Venamed - Prywatne Pogotowie Ratunkowe, organizuje profesjonalne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Są to zarówno szkolenia kwalifikowane, jak i odbywające się w zakładach pracy w ramach BHP.

Szkolenia pierwszej pomocy w zakładach pracy (w ramach BHP)

Tego typu kursy organizowane są w zakładach pracy, w ramach obowiązkowych szkoleń BHP dla pracowników. Ich zadaniem jest przybliżenie najważniejszych zagadnień związanych z udzielaniem
pierwszej pomocy przed medycznej, a także nauczenie pracowników najważniejszych czynności, w tym masażu serca, zabezpieczania osób poszkodowanych i zakładania opatrunków tamujących krwotok. Regularnie organizowane szkolenia z zakresu pierwszej pomocy w zakładach pracy w ramach BHP, pozwala znacząco podnieść bezpieczeństwo pracowników i osób, które przebywają w zakładzie.

Kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy

Organizujemy profesjonalne kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uczestnictwo w nich pozwala uzyskać tytuł Ratownika, który jest najwyższym możliwym stopniem przeszkolenia w
dziedzinie ratownictwa, dla osób które nie posiadają wykształcenia medycznego. W ramach kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, jego uczestnicy będą brać udział w zajęciach teoretycznych i
praktycznych, a także w pozorowanych akcjach ratowniczych. Kurs kończy się egzaminem teoretyczno - praktycznym. Osoby, które uzyskają wynik pozytywny, otrzymują tytuł Ratownika.

Zapraszamy do udziału w kursach kwalifikowanej pierwszej pomoc osoby prywatne, a także pracowników, których na szkolenie może delegować pracodawca. W ramach oferty szkolenia zapewniamy uczestnikom wszystkie konieczne materiały edukacyjne i ćwiczebne.