Szkolenia i kursy

Nasza oferta

Venamed - Prywatne Pogotowie Ratunkowe, organizuje profesjonalne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Są to zarówno szkolenia kwalifikowanej pierwszej pomocy, 

jak i odbywające się w zakładach pracy.

Szkolenia pierwszej pomocy

Tego typu kursy organizowane są w zakładach pracy, jednostkach oświatowych, w ramach obowiązkowych szkoleń BHP dla pracowników oraz wszystkich zainteresowanych. Ich zadaniem jest przybliżenie najważniejszych zagadnień związanych z udzielaniem
pierwszej pomocy przed medycznej, a także nauczenie najważniejszych czynności, takich jak resuscytacja krążeniowo-oddechowa (masażu serca), zabezpieczania osób poszkodowanych i opatrywania ran . Regularnie organizowane szkolenia z zakresu pierwszej pomocy pozwala znacząco podnieść bezpieczeństwo pracowników i osób, które przebywają w zakładzie.

Kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy

Organizujemy profesjonalne kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uczestnictwo w nich pozwala uzyskać tytuł Ratownika, który jest najwyższym możliwym stopniem przeszkolenia w dziedzinie ratownictwa, dla osób które nie posiadają wykształcenia medycznego. W ramach kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, jego uczestnicy będą brać udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, a także w pozorowanych akcjach ratowniczych. Kurs kończy się egzaminem teoretyczno - praktycznym. Osoby, które uzyskają wynik pozytywny, otrzymują tytuł Ratownika.

Zapraszamy do udziału w kursach kwalifikowanej pierwszej pomoc osoby prywatne, a także pracowników, których na szkolenie może delegować pracodawca. W ramach oferty szkolenia zapewniamy uczestnikom wszystkie konieczne materiały edukacyjne i ćwiczebne.